FORGOT YOUR DETAILS?

ซ่อมเครื่องรัดกล่อง

การบริการ

  • ให้บริการด้านเทคนิคที่น่าเชื่อถือได้
  • เราให้บริการทุกวัน (7วัน/สัปดาห์ ไม่เว้นวันหยุด)
  • ราคา+คุณภาพที่น่าพึงพอใจ

ช่างมืออาชีพ

  • เรามีเครื่องให้ลูกค้าได้ใช้เครื่องทดแทน
  • เรารับปรับปรุงซ่อมแก้ไข
  • รับประกันเครื่องทุกเครื่องนาน2ปี

คุณภาพมาตรฐาน

  • กำหนดการจัดส่งสินค้าตรงต่อเวลา
  • เรายินดีจัดส่งพนักงานอบรมการใช้เครื่อง

บริการซ่อมเครื่องบรรจุภัณฑ์

การันตีด้วยงานซ่อมคุณภาพจากประสบการณ์ที่ผ่านมา

ขั้นตอนการซ่อมเครื่องรัดกล่อง

01

วิเคราะห์อาการ หากเครื่องที่คุณใช้มีอาการ ตัดสายรัดไม่ขาด สายรัดไม่ฟีดขึ้นมา มอเตอร์มีปัญหา หรือ เครื่องรัดกล่องใช้งานไม่ได้แล้ว โทรเข้ามาหรือเรียกเราเข้าไปเพื่อวิเคราะห์อาการเครื่องรัดกล่อง หรือเครื่องบรรจุภัณฑ์ของคุณ เพื่อดำเนินการซ่อมเครื่องรัดกล่องต่อไป

02

เข้าไปรับเครื่อง ทางบริษัทจะจัดส่งช่างซ่อมเครื่องรัดกล่องที่มีความชำนาญเข้าไปรับเครื่องเพื่อนนำกลับมาซ่อม หรือ ซ่อมหน้างาน ณ สถานที่ประกอบการณ์ของคุณหากคุณต้องการความเร่งด่วน

03

เช็คอาการพร้อมเสนอราคา ก่อนที่จะทำการซ่อมเครื่องรัดกล่อง หรือเครื่องบรรจุภัณฑ์ เราจะทำการตรวจเช็คโดยละเอียด แล้วจัดทำใบเสนอราคาพร้อมทั้งรายละเอียดของอาการและเสนอแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ ก่อนทำการซ่อม เพื่อความยุติธรรมของราคาและความต้องการของลูกค้า

04

ซ่อมเครื่องรัดกล่อง หรือ เครื่องบรรจุภัณฑ์ หลังจากตกลงกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วจะเริ่มลงมือซ่อมตามรายการพร้อมกับทำความสะอาดเครื่องของคุณให้ดูเหมือนใหม่ พร้อมตรวจเช็คสภาพเครื่อง

05

ส่งเครื่องรัดกล่อง หลังจากที่ซ่อมเครื่องรัดกล่องแล้ว ทำการจัดส่งพร้อมให้กับลูกค้าถึงที่ทันและดำเนินการทดสอบเครื่องพร้อมติดตั้ง หลังจากส่งมอบเรียบร้อยแล้วเรารับประกันต่ออีก 6 – 12 เดือน

ให้บริการ ซ่อมเครื่องรัดกล่อง , คุณภาพการซ่อมดีที่นี่ที่เดียว
TOP