FORGOT YOUR DETAILS?

บริษัทขนส่ง

ภาคกลาง

อ่างทอง

กิตติมาขนส่ง กรุงเทพฯ 02-888-1167, 081-874-0940

ชัยนาท

ขนส่งชัยนาทสหพิทักษ์ กรุงเทพฯ 02-448-2939-40 ชัยนาท 056-411557, 411087

สระบุรี

นิวกมลชัยขนส่ง กรุงเทพฯ 02-888-1856, 089-529-1881, 089-225-4896, 086-517-3792

สระแก้ว

นวรรณขนส่ง กรุงเทพฯ 02-888-2170-1 อรัญประเทศ 037-230196, 223429 โรงเกลือ 081-438-4555, 089-938-3093

สมุทรปราการ

ตอง 999 ขนส่งด่วน กรุงเทพฯ 02-888-0653 สมุทรปราการ 083-296-4741

ฉะเชิงเทรา

เคแอนด์วีเซอร์วิสขนส่งด่วน กรุงเทพฯ 088-444-9934 ฉะเชิงเทรา 086-020-0148

ตอง 999 ขนส่งด่วน กรุงเทพฯ 02-888-0653 ฉะเชิงเทรา 086-020-0148

บีบี ขนส่ง กรุงเทพฯ 081-985-6300, 086-018-0003, 083-053-2066

ภาคเหนือ

เพชรบูรณ์

ประกายเพชรบูรณ์ขนส่ง กรุงเทพฯ 02-888-6687 เพชรบูรณ์ 083-613-3839, 089-121-5655

อุตรดิตถ์

พิกุลทองทรานสปอร์ต กรุงเทพฯ 02-887-0203-5 อุตรดิตถ์ 055-444714

พิษณุโลก

พิกุลทองทรานสปอร์ต กรุงเทพฯ 02-887-0203-5 พิษณุโลก 086-451-7600

พิจิตร

เอ็นทีซี กรุงเทพฯ 02-523-7043-46 พิจิตร 081-394-4844

นครสวรรค์

หจก.นิสสันปากน้ำโพขนส่ง โทร02-429-6164,02429-6167,081-859-2277
บจก.กริชทองขนส่ง โทร.02-887-4655-6 ,090-0624489, 090-689-6193
หจก.มะม่วงเซอร์วิส,P.M.-P.L. ขนส่งด่วน โทร.02-8881481, 084-123-5502

ตงนั้มขนส่ง กรุงเทพฯ 02-224-6040, 224-6038, 222-6413

เอ็นทีซี กรุงเทพฯ 02-523-7043-46 นครสวรรค์ 056-872458, 081-799-1113

หจก.นิสสันปากน้ำโพขนส่ง โทร02-429-6164,02429-6167,081-859-2277
บจก.กริชทองขนส่ง โทร.02-887-4655-6 ,090-0624489, 090-689-6193
หจก.มะม่วงเซอร์วิส,P.M.-P.L. ขนส่งด่วน โทร.02-8881481, 084-123-5502

ตาก

แม่สอดรุ่งเรืองขนส่ง กรุงเทพฯ 02-885-6677, 081-283-4249 แม่สอด 055-532860, 086-676-6744

จ.ลำพูน
หจก.สหลำพูนขนส่ง(1996) โทร 02-8880414  081-888-0405  089-117-8141

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หนองคาย

เอ็นทีซี กรุงเทพฯ 02-523-7043-46 หนองคาย 042-464936, 081-263-3690

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์ขนส่ง 02-416-5583, 895-1302 กาฬสินธุ์ 043-811065, 811549

เรืองกิจร้อยเอ็ด กรุงเทพฯ 02-887-4325-6 กาฬสินธุ์ 043-851342

เลย

เอ็นทีซี กรุงเทพฯ 02-523-7043-46 เลย 089-711-4995

บึงกาฬ

เอ็นทีซี กรุงเทพฯ 02-523-7043-46 บึงกาฬ 042-491845, 085-456-6428

นครราชสีมา

พิมายขนส่ง กรุงเทพฯ 02-441-3503, 081-946-1469 พิมาย 044-481678 โคราช 086-649-3715 ปากช่อง 089-239-9140

เอ็นทีซี กรุงเทพฯ 02-523-7043-46 นครราชสีมา 044-928816, 084-609-3619

สุรินทร์

เอ็นทีซี กรุงเทพฯ 02-523-7043-46 สุรินทร์ 044-519095, 081-173-2655

หจก.ส.เจริญกิจสุรินทร์ ขนส่ง
โทร 02-887-0623-4  044-513-596  081-967-8964

ร้อยเอ็ด

เรืองกิจร้อยเอ็ด กรุงเทพฯ 02-887-4325-6 ร้อยเอ็ด 043-524596, 087-268-0462

มหาสารคาม

เรืองกิจร้อยเอ็ด กรุงเทพฯ 02-887-4325-6 มหาสารคาม 087-226-4699, 043-524123

ขอนแก่น

โชคบุญนำพัฒนาขนส่ง กรุงเทพฯ 02-887-4471, 081-933-2984 ขอนแก่น 043-423905, 089-419-4212

ชูเจริญขนส่ง กรุงเทพฯ 02-887-1074-5 ขอนแก่น 043-225912, 081-544-4225

ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร สาขา พุทธมณฑลสาย2 โทร02-4100439 081-7176186
สาขาขอนแก่น โทร 043-221-690 088-5571017

ภาคตะวันออก

ชลบุรี

ติ่งขนส่ง กรุงเทพฯ สาย 2 02-885-9445, 885-8370 สาย 5 02-889-4745 ชลบุรี 038-273266, 278655

โชคบุญมาขนส่ง กรุงเทพฯ 089-661-9599, 02-888-1634 ศรีราชา 081-865-4216, 038-762998-9

เอ็นทีซี กรุงเทพฯ 02-523-7043-46 ชลบุรี อ.เมือง 038-797623, 081-575-7330 ศรีราชา 087-972-5375

ระยอง

ทวีทรัพย์ระยองขนส่ง กรุงเทพฯ 02-431-5432, 086-355-8484 ระยอง 038-622111, 086-345-5656

ระยองพัฒนา กรุงเทพฯ 02-888-2130, 888-1658 ระยอง 038-611764, 876091, 087-008-5953

โชคบุญมาขนส่ง กรุงเทพฯ 089-661-9599, 02-888-1634 ศรีราชา 081-865-4216, 038-762998-9

เอ็นทีซี กรุงเทพฯ 02-523-7043-46 ระยอง 038-874642, 081-565-6500, 085-287-9860

ภาคใต้

ชุมพร

ชุมพรเอกลักษณ์ กรุงเทพฯ 02-441-3704, 085-844-5611 ชุมพร 077-501580, 086-376-2690 หลังสวน 077-544645, 081-078-0287

ปรีดาภาคใต้ กรุงเทพฯ 02-410-3420, 086-375-4853 ชุมพร 077-643310, 081-970-5149 หลังสวน 077-541946, 089-699-6376

ภูเก็ต

ฟักทองขนส่ง กรุงเทพฯ 02-888-1052-3, 888-0819-20

ภูเก็ตเลิศดีขนส่ง กรุงเทพฯ 086-336-8167, 089-743-7940 ภูเก็ต 076-373408, 089-469-4917, 089-591-5244

กระบี่

โก้ล้วนขนส่ง 2 กรุงเทพฯ 02-410-3122, 448-2898 กระบี่ 075-667993-4, 081-458-5312

ตรัง

นิวเกียรติขนส่ง (สายใต้) กรุงเทพฯ 02-894-8760-2

โก้ล้วนขนส่ง 2 กรุงเทพฯ 02-410-3122, 448-2898 ตรัง 075-574259, 574220-1, 089-780-8461

พัทลุง

โก้ล้วนขนส่ง 2 กรุงเทพฯ 02-410-3122, 448-2898 พัทลุง 074-620234, 081-676-8756

สงขลา

ปิยวัฒน์ทรานสปอร์ต กรุงเทพฯ 02-892-5113, 086-692-1992 หาดใหญ่ 074-427787-8, 089-469-4917, 089-591-5244

TOP